Versenyszabályzat - 2022/2023-as tanév

2023.11.07 22:30

11. Alfa és Omega Országos Fizikaverseny

2023-2024-es tanév

Versenyszabályzat

 

1. A verseny neve

 Alfa és Omega Országos Fizikaverseny (Concursul Național de Fizică “Alfa și omega”)

2. A verseny szervezője és lebonyolítója

A vetélkedőt Hargita megye Tanfelügyelőségével karöltve a Tamási Áron Gimnázium szervezi, a Hebe Alapítvány és a Márton Áron Egyesület támogatásával. A vetélkedő koordinátora Székely Zoltán fizika szakos tanár.

3. A verseny céljai

  • a fizika hasznosságának és szépségének tudatosítása
  • a tanórán tanultak elmélyítése, érdekes feladatok segítségével
  • a logikus és gyakorlatias gondolkodás fejlesztése
  • az egészséges versenyszellem ébren tartása
  • az összetartozás élményének erősítése

4. A részvétel feltételei

A vetélkedő nyelve magyar.

A vetélkedőn Erdélyben tanuló hetedikes és nyolcadikos diákok vehetnek részt.

A tanulókat a felkészítő tanár nevezi be a benevezési lap alapján.

Benevezési díj a 2023/2024-es tanévben nincs.

A versenybe 2023. november 6-tól december 5-ig folyamatosan be lehet kapcsolódni.

 

5. A verseny témája, ismeretanyaga, nehézségi foka

            A sikeres versenyzéshez a  VII. osztályosoknak a romániai  fizika tanterv hatodikos és részben a hetedikes anyagának ismerete, a  VIII. osztályosoknak a romániai  fizika tanterv hatodikos,  hetedikes és részben a nyolcadikos anyagának ismerete  szükséges. A próbák nehézségi foka  közepes. A kitűzött feladatok sikeres megoldásához az említett anyag ismerete mellett logikus gondolkodás szükséges. Minden forduló egyaránt tartalmaz elméleti és gyakorlati kérdéseket.

6. A verseny lebonyolítása

            A vetélkedő 4 fordulóból áll, a negyedik forduló az országos döntő.

 

Osztály szintű szakasz (I. forduló)

A vezető tanár elküldi a versenyre jelentkező gyerekek névsorát az alfafolytatas@yahoo.com e-mail címre. Kérjük, benevezésnél használják a versenyfelhívás csatolmányában szereplő táblázatot, az adott példához hasonlóan kitöltve. A benevezett tanulóknak gmail-es e-mail címmel kell rendelkezniük, mert az  I. forduló feladatsorát, erre a címre kapják Google űrlap formájában 2023. december 8-án, amelynek megoldására és visszaküldésére 4 nap áll rendelkezésükre. Az első fordulóból azok a tanulók jutnak tovább, akik legalább 75%-os teljesítményt értek el.

 

Iskolai szakasz (II. forduló)

A második forduló feladatsorát 2023. december 15-én elektronikus úton kapja a versenyen részt vevő iskola vezetősége által kijelölt kontaktszemély (a felkészítő tanár), aki sokszorosítja és szétosztja a második fordulóba jutott versenyzők között. A megoldásokat összegyűjti és legkésőbb 2024. január 26-ig postázza a szervezőknek a következő címre: Liceul Teoretic Tamási Áron, 535600 – Odorheiu-Secuiesc, str. Baróti Szabó Dávid, nr 34., HR. A borítékra kérjük ráírni: 11. Alfa és Omega Országos Fizikaverseny. A II. forduló feladatait a versenybizottság javítja és értékeli. Az eredményeket a verseny honlapján teszi közzé, és az érintettekkel is közli. A felkészítő tanár munkáját, közreműködését ezen a téren ezúton is köszönjük. Elektronikus úton érkező, valamint határidőn túl postázott megoldásokat sajnos nem tudunk elfogadni.

Megyei szakasz (III. forduló)

A III. fordulóban (megyei szakaszon) minden olyan tanuló részt vesz, aki beküldte a II. forduló megoldásait. A III. forduló 2024. január 30. – február 29 közötti periódusban kerül lebonyolításra. A versenyközpontok (felkészítő tanárok) e-mailen kapják a versenyfeladatokat 2024. január 31-én. A feladatsort sokszorosítják, szétosztják a tanulók között, a megírt dolgozatokat pedig postán küldik be a versenybizottság címére: Liceul Teoretic Tamási Áron, 535600 – Odorheiu-Secuiesc, str. Baróti Szabó Dávid, nr 34., HR. A borítékra kérjük ráírni: 11. Alfa és Omega Országos Fizikaverseny.

Országos szakasz

Az első három forduló alatt összesen 3x100 = 300 pontot lehet gyűjteni. Az eredményeket folyamatosan közzétesszük a vetélkedő honlapján is (www.alfaesomega.webnode.hu). A három forduló alapján legjobb eredményeket elért tanulók – korosztályonként legfennebb 40-50 diák - meghívást kapnak a döntőre, amelyet a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban tartunk 2024. május 24-26-án. A döntőn résztvevő tanulók az előző három forduló feladataihoz hasonló feladatokkal (75%), valamint azoktól esetleg eltérő szintű és színvonalú feladatokkal (25%) kell megküzdeniük. A végső sorrend kialakulását 40%-ban az első három forduló, 60%-ban pedig a döntőn elért eredmény határozza meg.

 

7. Díjazás

Minden olyan benevezett tanuló, aki az előzetes fordulók mindegyikén részt vett, részvételi oklevelet kap.

Minden döntőn résztvevő diák és felkészítő tanár a versenybizottság által kiállított részvételi oklevelet és ajándékot kap.

Korosztályonként a versenybizottság által kiállított oklevéllel és ajándékcsomaggal jutalmazzuk legalább az első 16 tanulót. Korosztályonként az első hat tanuló érmet is kap.

Minisztériumi oklevélben részesül az országos szakaszon korosztályonként az első három helyezett (Premiul I., II., III), valamint dicsérő oklevelet kap a résztvevők legfennebb 10%-a (Mențiune)

8. Anyagi háttér

A verseny lebonyolításának anyagi bázisát pályázati források, adományok, támogatók biztosítják.

Székelyudvarhely, 2023. október                                                            

Székely Zoltán, szervező tanár

Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely

 

Elérhetőségek

 

alfafolytatas@yahoo.com – e-mail - szervezők

szzolidia@yahoo.com – Székely Zoltán – szervező, a vetélkedő koordinátora

tamasiarongimnazium@gmail.com- e-mail, szervező iskola

www.alfaesomega.webnode.hu – a verseny honlapja

004-0266-217764 – a szervező iskola telefonszáma,

0745 -240226 - Székely Zoltán – szervező, a vetélkedő koordinátora